VPS (ESXi)

Vps-subzero

1 CPU / 1 Gb RAM / 10 Gb
5 Mbit/s ширина канала / 1 IPv4 / безлимитный трафик

Vps-zero

1 CPU / 1 Гб RAM / 25 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps 1

1 CPU / 2 Гб RAM / 50 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps 2

2 CPU / 4 Гб RAM / 50 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps 3

3 CPU / 6 Гб RAM / 50 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps 4+

4 CPU / 12 Гб RAM / 100 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps 5+

6 CPU / 18 Гб RAM / 100 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps 6+

8 CPU / 24 Гб RAM / 100 Гб хранилища
5 Мбит/c ширина канала / 1 IPv4 адрес / Безлимитный трафик

Vps-ultra

16 CPU / 64 Gb RAM / 300 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik