OTda tarmoq interfeysini qo'lda qanday sozlash mumkin? Chop etish

  • Сеть
  • 1

Ubuntu 17 va undan yuqori versiyalarida:

/etc/netplan/00-installer-config.yaml faylini tahrirlang:
#
tarmoq:
versiya: 2
renderer: tarmoqqa ulangan
Ethernetlar:
enp6s0:
manzillar: [8.8.8.88/24]
shlyuz4: 8.8.8.254
nom serverlari:
manzillar: [8.8.8.8]

 

CentOS 7 va undan yuqori versiyalarida:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp2s0 faylini tahrirlang:
#
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=yo'q
BROWSER_ONLY=yo'q
BOOTPROTO=statik
DEFROUTE=ha
IPV4_FAILURE_FATAL=yo'q
NAME=enp2s0
UUID=838a9a98-fe50-40bd-9442-300dbc0fb4f2
QURILMA=enp2s0
ONBOOT=ha
IPADDR=8.8.8.88
PREFIX=25
GATEWAY=8.8.8.254
DNS1=8.8.8.8


Windows Server 2008 va undan yuqori versiyalarida:
#
netsh interfeysi ip to'plami manzil nomi = "Mahalliy tarmoq ulanishi" statik 8.8.8.88 255.255.255.0 8.8.8.254
netsh interfeysi ip to'plami dns "Mahalliy tarmoq ulanishi" statik 8.8.8.8


Bu javob sizga yordam berdimi?

«Orqaga