Linux serverlarida: mdadm dan foydalanish.

Windows serverlarida: standart OS vositalaridan foydalanish.