VPS (ESXi)

Vps-zero

1 CPU / 1 Gb RAM / 25 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps 1

1 CPU / 2 Gb RAM / 50 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps 2

2 CPU / 4 Gb RAM / 50 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps 3

3 CPU / 6 Gb RAM / 50 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps 4+

4 CPU / 12 Gb RAM / 100 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps 5+

< strong>6 CPU / 18 Gb RAM / 100 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps 6+

< strong>8 CPU / 24 Gb RAM / 100 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik

Vps-ultra

16 CPU / 64 Gb RAM / 200 Gb joy
5 Mbit/s kanal kengligi / 1 IPv4 manzil / cheksiz trafik